O Instytucie

8. Kontakt

dr Danuta Morańska

Dyrektor Instytutu Innowacyjnej Edukacji

Wyższa Szkoła HUMANITAS w Sosnowcu

tel. służbowy: 532 466 765 

e-mail: danuta.moranska@humanitas.edu.pl