O Instytucie

3. Sieć Szkół Partnerskich

Sieć Szkół Partnerskich to jedna z najważniejszych inicjatyw realizowanych przez Instytut Innowacyjnej Edukacji. 
Zachęcamy do współpracy wszystkie instytucje oświatowe zainteresowane nowoczesną edukacją. 
Zaletą członkostwa w sieci szkół partnerskich jest możliwość uczestniczenia na preferencyjnych zasadach w organizowanych przez Uczelnię inicjatywach.
Zapraszamy