O Instytucie

4. Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL
Umiejętności komputerowe stanowią współcześnie podstawową kompetencję, która pozwala na sprawne funkcjonowanie w cyfrowym świecie nie tylko na rynku pracy, ale również w codziennych działaniach.

Osoby oraz instytucje zainteresowane szkoleniami i uzyskaniem certyfikatu prosimy o kontakt:

dr Danuta Morańska 
mail: danuta.moranska@humanitas.edu.pl
Szczegółowe informacje na temat certyfikatów można uzyskać pod adresem: http://ecdl.pl/
Nasze działania wspiera Polskie Towarzystwo Informatyczne.