O Instytucie

2. Seminaria

Jednym z najważniejszych zadań realizowanych na rzecz środowiska przez Instytut Innowacyjnej Edukacji jest organizacja seminariów i konferencji, których tematyka dotyczy najważniejszych problemów, z którymi musi zmierzyć się współczesna oświata. 
Spotkania te służą nie tylko prezentacji najnowszej wiedzy z zakresu nowoczesnych metod i form kształcenia, ale przede wszystkim stanowią forum wymiany myśli i doświadczeń na tematy nurtujące nauczycieli. 
Stanowią również miejsce spotkań ze specjalistami, badaczami i praktykami, którzy chętnie dzielą się swoją wiedzą.
Zapraszamy do uczestnictwa w  Seminariach Twórczych Nauczycieli oraz Seminariach Praktyków eLearningu.