O Instytucie

5. Projekty

Wyższa Szkoła Humanitas to wiodący ośrodek akademicki realizujący  szereg projektów, skierowanych do środowiska oświatowego. Ich realizacja ma na celu rozwój kompetencji dzieci i młodzieży, których posiadanie zdecyduje o ich przyszłości. 
Szczegółowe informacje o projektach można znaleźć  klikając na link znajdujący się poniżej.
Nasze projekty