Drukuj książkęDrukuj książkę

O Instytucie

Strona: Instytut Innowacyjnej Edukacji
Kurs: strona główna
Książka: O Instytucie
Wydrukowane przez użytkownika: Gość
Data: Thursday, 28 May 2020, 00:43 AM

1. O nas

Instytut Innowacyjnej Edukacji tworzą specjaliści - praktycy, którzy od wielu lat działają z sukcesem na rzecz unowocześniania polskiej oświaty.
Naszą misją jest 

 1. Aktywna działalność na rzecz społeczeństwa w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych w procesie edukacji całożyciowej.
 2. Prowadzenie badań naukowych w zakresie pedagogiki medialnej
  i nowoczesnej dydaktyki. Upowszechnianie wyników badań. Działalność publikacyjna.
 3. Realizacja programów i projektów promujących nowoczesna edukację krajowych i międzynarodowych.
 4. Propagowanie wiedzy na temat innowacyjnej edukacji
  w kontekście najnowszych osiągnięć naukowych. Popularyzacja idei poprzez organizację konferencji i seminariów.
 5. Współpraca z instytucjami wspierającymi rozwój kompetencji cyfrowych społeczeństwa.
 6. Tworzenie sieci współpracy instytucji oświatowych podejmujących aktywną działalność na rzecz rozwoju kompetencji oczekiwanych w cyfrowym świecie.  
 7. Certyfikacja kompetencji komputerowych  (ECDL).
 8. Działalność dydaktyczna w zakresie realizacji studiów podyplomowych
  i szkoleń.
Naszym kluczowym zadaniem jest profesjonalne wsparcie dla wszystkich osób i instytucji zainteresowanych podnoszeniem jakości funkcjonowania polskiej szkoły. Misją Instytutu Innowacyjnej Edukacji jest wspieranie środowisk oświatowych w zakresie realizacji zadań na rzecz rozwoju kompetencji niezbędnych do funkcjonowania w zinformatyzowanej rzeczywistości. 

Celem naszego działania jest promowanie rozwiązań w zakresie nowoczesnych, aktywnych form, metod i technik edukacyjnych sprzyjających rozwijaniu zainteresowań uczeniem się i kreatywności uczniów oraz kształtowaniu właściwych postaw wobec niebezpieczeństw i zagrożeń cyfrowego świata.

Zapraszamy do współpracy.


2. Seminaria

Jednym z najważniejszych zadań realizowanych na rzecz środowiska przez Instytut Innowacyjnej Edukacji jest organizacja seminariów i konferencji, których tematyka dotyczy najważniejszych problemów, z którymi musi zmierzyć się współczesna oświata. 
Spotkania te służą nie tylko prezentacji najnowszej wiedzy z zakresu nowoczesnych metod i form kształcenia, ale przede wszystkim stanowią forum wymiany myśli i doświadczeń na tematy nurtujące nauczycieli. 
Stanowią również miejsce spotkań ze specjalistami, badaczami i praktykami, którzy chętnie dzielą się swoją wiedzą.
Zapraszamy do uczestnictwa w  Seminariach Twórczych Nauczycieli oraz Seminariach Praktyków eLearningu.2.1. Seminaria Twórczych Nauczycieli

Żyjemy w czasach dynamicznych zmian cywilizacyjnych, które w kluczowy sposób wpływają na kształt współczesnej edukacji. 
Zapraszamy Państwa do wspólnego poszukiwania rozwiązań i otwartej dyskusji na temat najistotniejszych problemów, z którymi musi mierzyć się współczesna oświata. 
Wypracowane konkluzje stanowić będą podstawę do realizacji wdrożeń mających na celu unowocześniania polskiej oświaty oraz opracowania rekomendacji dla instytucji podejmujących decyzje systemowe.
Zapraszamy do współpracy.

2.2. Seminaria Praktyków eLearningu

eLearning to forma kształcenia, która w ostatnich latach zdobywa coraz większą liczbę zwolenników. Na tę sytuację wpływa elastyczność czasu i miejsca przeznaczonego na kształcenie. 
Do uczestnictwa w seminariach zapraszamy wszystkich nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia elearningowe oraz osoby, które dopiero zaczynają swoją przygodę z tą formą kształcenia.
Na seminarium będziemy omawiać aktualne wyzwania, jakie stawia nam w obszarze elearningu współczesna dydaktyka. 
Serdecznie zapraszamy.

3. Sieć Szkół Partnerskich

Sieć Szkół Partnerskich to jedna z najważniejszych inicjatyw realizowanych przez Instytut Innowacyjnej Edukacji. 
Zachęcamy do współpracy wszystkie instytucje oświatowe zainteresowane nowoczesną edukacją. 
Zaletą członkostwa w sieci szkół partnerskich jest możliwość uczestniczenia na preferencyjnych zasadach w organizowanych przez Uczelnię inicjatywach.
Zapraszamy  

4. Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL
Umiejętności komputerowe stanowią współcześnie podstawową kompetencję, która pozwala na sprawne funkcjonowanie w cyfrowym świecie nie tylko na rynku pracy, ale również w codziennych działaniach.

Osoby oraz instytucje zainteresowane szkoleniami i uzyskaniem certyfikatu prosimy o kontakt:

dr Danuta Morańska 
mail: danuta.moranska@humanitas.edu.pl
Szczegółowe informacje na temat certyfikatów można uzyskać pod adresem: http://ecdl.pl/
Nasze działania wspiera Polskie Towarzystwo Informatyczne.

5. Projekty

Wyższa Szkoła Humanitas to wiodący ośrodek akademicki realizujący  szereg projektów, skierowanych do środowiska oświatowego. Ich realizacja ma na celu rozwój kompetencji dzieci i młodzieży, których posiadanie zdecyduje o ich przyszłości. 
Szczegółowe informacje o projektach można znaleźć  klikając na link znajdujący się poniżej.
Nasze projekty

6. Baza wiedzy

Strona w realizacji

7. Instytucje partnerskie

Strona w realizacji

8. Kontakt

dr Danuta Morańska

Dyrektor Instytutu Innowacyjnej Edukacji

Wyższa Szkoła HUMANITAS w Sosnowcu

tel. służbowy: 532 466 765 

e-mail: danuta.moranska@humanitas.edu.pl